Proiectare

CAD-ON oferă un serviciu care integrează două etape importante ale unei investiţii imobiliare: consultanţă imobiliară şi proiectare. Desfăşurarea celor două activităţi coordonate oferă avantaje semnificative pentru investitor:

  • elimină riscul ca terenul sau clădirea achiziţionate să nu se potrivească intenţiilor de investiţii iniţiale;
  • oferă posibilitatea unei bugetări corecte a întregii investiţii înca din primul stadiu, înaintea achiziţionării terenului;
  • optimizează timpii necesari desfăşurării operaţiunilor;
  • proiectarea se face pe măsura cerinţelor pieţei imobiliare ceea ce duce la o eficienţă sporită a investiţiei;
  • se reduce cu mult riscul apariţiei de probleme ascunse, ceea ce conduce la reducerea riscului global al respectivului proiect imobiliar.