1. Home
 2. /
 3. Autorizatii Pompieri / Avize ISU

Autorizatii Pompieri / Avize ISU

Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele județene pentru situații de urgență, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – a construcțiilor, instalațiilor și a altor amenajări.

Autorizațiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale „securitate la incendiu” la construcții, instalații și alte amenajări.

Compania CAD-ON, ofera solutii complete in domeniul securitatii la incendiu, ce includ:

 • intocmirea scenariului de securitate la incendiu
 • consultanta pentru implementarea solutiilor potrivite si necesare din punct de vedere tehnic si financiar
 • proiectare pentru adaptarea constructiei la securitatea la incendiu
 • verificarea documentatiilor tehnice de specialitate si intocmirea referatelor de verificare la cerinta fundamentala Ci si Cc de catre verificatori atestati MLPAT
 • verificarea documentatiilor tehnice de specialitate si intocmirea rapoartelor de expertiza la cerinta fundamentala Ci si Cc de catre experti atestati MLPAT

Situatii in care este necesar avizul de securitate la incendiu:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții și amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinației și/sau de modernizare la construcții și amenajări existente, care nu necesită autorizații de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcțiile și amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.

Tipuri de cladiri ce au nevoie de autorizatie ISU :

 • Cladiri inalte si foarte inalte, asa cum sunt definite in lege;
 • Cladiri locative, cu 4 etaje plus mansarda;
 • Sedii ale autoritatilor publice locale si centrale, care au o suprafata de peste 600 mp;
 • Lacasuri de cult;
 • Suprafete agrozootehnice sau agroindustriale, mai mari de 600 mp;
 • Spatii in care se depoziteaza produse inflamabile;
 • Parcarile cu mai mult de 10 locuri;
 • Spatii comerciale si de alimentatie publica;
 • Centre de invatamant, supraveghere, ingrijire a scolarilor si prescolarilor;
 • Gari, autogari, aeroporturi si statii de metrou;
 • Sparii culturale ce depasesc 600 mp;
 • Pensiuni, hoteluri, moteluri etc.

 

AVIZARE /AUTORIZARE  Protectie civila

Legislatie:

HG nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă

ORDIN nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă.

Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.

Tipuri de cladiri la care este obligatorie realizarea Adăposturilor de Protecţie Civilă (A.L.A.):

I. Clădiri noi prevăzute cu SUBSOL:

a) reprezentând sedii ale autorităţilor şi instituţiilor publice locale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

b) având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

c) având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d) având destinaţia pentru învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e) având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţa construită, şi dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) având destinaţia pentru cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

g) având destinaţia de primire turistică de tipul hoteluri, moteluri şi vile turistice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h) pentru comunicaţii electronice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

i) din categoria amenajărilor sportive închise, cu capacitatea mai mare sau egală cu 400 de locuri pe scaune, indiferent de aria desfăşurată;

j) având destinaţia de gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; k) din categoria clădirilor de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

l) având destinaţia de lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia caselor parohiale.

II. Staţii de metrou

III. Extinderi de construcţii existente, prevăzute cu subsol, cu aria construită mai mare de 150 mp, dacă aria desfăşurată a construcţiei rezultate se încadrează în prevederile pct. I, cu excepţia extinderilor la clădiri cu destinaţia pentru cultură, clasificate, potrivit legii, ca monumente istorice

Interesat de un proiect de autorizare?

Spune-ne câteva detalii despre ceea ce îți dorești, iar noi îți vom oferi, în cel mai scurt timp, o estimare.