1. Home
 2. /
 3. Cadastru

Cadastru

Cadastru și intabulari pe cadon.ro

INTABULARI

Intabularea înseamnă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului dumneavoastră de proprietate. Lipsa unei intabulări înseamna ca un imobil nu are setul actelor de prorietate complete și nu poate să fie înstrăinat sau disponibil pentru alte operațiuni privind dreptul de proprietate al acestuia.

Pentru fiecare operațiune privind dreptul de prorietate, Cartea Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite o nouă intabulare cu actuala situație a imobilului. Înscrierea drepturilor de proprietate și altor operațiuni privind proprietatea, oferă o mare siguranță tranzacțiilor imobiliare.

Fie că este vorba de un apartament sau de o casă, un imobil situat în mediul urban sau rural, experții noștrii autorizați vă stau la dispoziție pentru lucrările de intabulare necesare. Pe lângă realizarea lucrărilor și măsurătorilor necesare, experții noștrii vă ajută la întocmirea dosarelor pentru obținerea numărului cadastral, necesar intabulării în Cartea Funciară, precum și depunerea acestuia la OCPI.

Dispunem de tehnologie de ultimă generație și personal calificat, fiind în măsură să realizăm lucrări precum:

 • Intabulări de apartamente, terenuri, construcții;
 • Operațiuni de dezmembare, alipire, apartamente;
 • Rectificări de suprafețe și de limite;
 • Radieri imobile și actualizări cărți funciare

CADASTRU

CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR

Un complex de lucrări ce asigură reînnoirea informațiilor și relectarea datelor despre bunurile imobile noi, în scopul impozitării. Rezultatul este o bancă de date a localității, organizată conform unei structuri conceptuale, care descrie caracteristicele acestor date și relațiile dintre entitățile lor componente.

CADASTRU AGRICOL SI FORESTIER

Un set de lucrări tot mai necesar pentru a putea aplica coerent regimul silvic, pentru asigurarea condițiilor accesării de subvenții pentru agricultură și realizarea unui management forestier optim în pădurile României, inclusiv realizarea inventarului forestier.

CADASTRUL SPAȚIILOR VERZI

Crearea bazei de date geospațiale a spațiilor verzi are ca scop:

 • protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;
 • regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;
 • identificarea zonelor degradate, deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație
Cadastru imobilizar-edilitar pe cadon.ro

TOPOGRAFIE

 • Ridicări topografice pentru traseele conductelor edilitare și realizarea planurilor de infrastructură (apă, curent, canal, gaz, drumuri, telecomunicații).
 • Ridicări topografice și nivelment de precizie pentru realizarea profilelor longitudinale și transversal necesare proiectării.
 • Calcule de volume pentru orice tip de proiect. Realizăm calculul materialului excavat/depus peste fundații, umpluturi, drumuri, etc.
 • Trasări ale axelor, ale cotei 0 și alte elemente specific construcțiilor civile și industriale.
 • Relevee 2S și 3D pentru apartamente, case, spații comerciale, spații de birouri, hale industriale.

 

BATIMETRIE

Batrimetria este o ramură a hidrometriei care se ocupă cu măsurarea adâncimii apei in mări, lacuri și râuri pentru a determina relieful subacvatic. Întocmirea hărților fundului de mare, lac sau râu se face într-un mod standardizat, pe baza unui cod de culori, stabilit printr-un acord internațional sub auspiciile Comisie Interguvernamentale Oceanografice și Organizației Hidrografice internaționale și de care se ocupă GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans).

În termini uzuali, procesul de măsurare a adâncimilor se mai numește și ridicare batimetrică și cuprinde ansamblu lucrărilor de măsurare, calcul și reprezentare a reliefului subacvatic al unei zone.

În acest scop se urmăresc și se determină un număr suficient de puncte pe suprafața apei, judicios alese ca număr și poziție, în funcție de scara planului ce se va redacta și precizia urmarită. Măsuratorile adâncimii apei denumite și sondaje constituie problema de bază a lucrărilor hidrografice cu spocul de a determina relieful subacvatic, adică a denivelărilor unui bazin hidrografic.

Cadastru pe cadon.ro

G.I.S

 • Venim în sprijinul fermierilor cu servicii GIS pe agricultură, prin aducerea într-un cadru dinamic de analiză în timp real a suprafețelor deținute, tipul culturii, starea de sănătate, producția estimativă, etc.
 • Măsurători și culegere de date cu oameni specializați din domeniul silvic pentru realizarea hărților tematice într-un mediu GIS pentru zone din fondul forestier.
 • Analiza spațială și întocmirea hărților tematice, sistemelor de gestionare a datelor spațiale pretabile proiectelor de cercetare.
 • Servicii specializate de georeferentiere a planurilor în sistemul de proiecție cerut de beneficiar. Serviciile de georeferentiere se pot executa după ortofotopla, planuri cadastrale/ topografice sau după detalii măsurate în teren cu ajutorul aparatelor de înaltă precizie.

AMENAJAMENTE PASTORALE

Presupun realizarea unor studii de specialitate pe pășiuni în vederea elaborării unui plan de utilizare a acestora într-un mod eficient și sustenabil.

CAD-ON efectuează lucrări de specialitate în vederea realizării Amenajamentelor Pastorale, astfel:

 • documentație Topo-Cadastrală
 • studii Pedologice
 • studii Agrochimie
 • documentație Agronomică
 • documentație Silvică
 • documentație Pratologică
 • anchetă Pastorală

 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ CADASTRU

 • soluții pentru executori judecatorești, în vedrea intabulării imobilelor cu acces dificil, proprietari incerți sau a imobilelor fără acte;
 • trasări și bornări în cadrul șantierelor civile, industriale, edilitare, de comunicații
 • calculul volumului de săpătură/umplutură
 • editarea de profile transversale/longitudinale existente, prin diferite elemente ale construcțiilor
 • nivelment geometric de precizie

Interesat de serviciile noastre cadastrale?

Spune-ne câteva detalii despre ceea ce îți dorești, iar noi îți vom oferi, în cel mai scurt timp, o estimare.