1. Home
  2. /
  3. Urbanism

Urbanism

CAD-ON elaborează studiile preleminare, planurile de urbanism (PUZ, PUD) și regulamentele specifice în vederea obținerii aprobărilor pentru reglementarea urbanistică ale dferitelor terenuri aparținând localităților rurale sau urbane.

Proiectare de urbanism in cele mai multe situatii este precedenta proiectului de arhitectura. Proiectul de urbanism este un proiect de o complexitate ce presupune un studiu si o analiza mai ampla a tesutului unde se va realiza si amplasa viitorul obiect de arhitectura.

Momentul realizarii proiectarii de urbanism vine atunci cand o zona trebuie configurata sau reconfigurata si reglementata cu paramateri de ordin juridic clari. Proiectarea de urbanism, de cele mai multe ori are menirea de a aduce in componenta proiectului de urbanism multe specialitati de natura conexa.

Proiectantul de urbanism, in speta urbanistul trebuie sa fie un bun vizionar dar si un bun manager de proiect sau un bun coordonator .

Cad-On ofera servicii de realizare a proiectelor si documentatiilor de urbanism de tip P.U.G. (Plan Urbanistic General), P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal), P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu) si suport in realizarea de studii de insorire, conforme R.U.R., dar si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor.

PLANUL URBANISTIC ZONAL – PUZ

Este un proiect cu caracter de reglementare specifică, detaliată, a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei studiate cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG) al localității din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, proprietățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) ce vor fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată. PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp.

 

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – PUD

Este o documentație aferentă Planului Urbanistic General (PUG) și Planului Urbanistic Zonal (PUZ), care explică și detaliază conținutul acestor planuri, sub formă de prescripții și recomandări, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor. Conform legii, Planul Urbanistic de Detaliu are caracter de reglementare specifică, prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și echipare edilitară a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu funcțiunea predominantă și cu vecinătățile imediate.

Urbanism și documentatii de urbanism pe cadon.ro

Interesat de serviciile noastre de proiectare?

Spune-ne câteva detalii despre ceea ce îți dorești, iar noi îți vom oferi, în cel mai scurt timp, o estimare.